TRUE TECHNOLOGY CO.,LTD - ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานเช่าซื้อ  
  Home
เมนูหลัก
 Home
 FAQ
 ที่ปรึกษาของเรา
 ติดต่อ หรือฝากคำถามผู้จัดทำ
 Software Demo
 ท่องเที่ยว
 ลูกค้าสัมพันธ์

แสดงรายการลัด
หน้าจอตัวอย่าง
Demo and Update FRANCO
ข่าวสินค้าของเรา

จัดเก็บเว็บไซท์
เพิ่มในรายการโปรด
ตั้งค่าเป็นโฮมเพจ

ใครออนไลน์อยู่
เรามี 2 guests ออนไลน์อยู่

จำนวนผู้เยี่ยมชม
392628 ผู้เข้าชม

เสน่ห์ของนาฬิกา

ข่าวด่วน

ร่วมฉลอง ความปิติ ทั่วราช ทั่วแผ่นดิน....


 วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ระบบบริหารงานสัญญาเช่าซื้อ ผ่อนงวด FRANCO.EXE   พิมพ์  อีเมล์ 

ระบบบริหารงานสัญญาเช่าซื้อ ผ่อนชำระ เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนวินโดว์ คลอบคลุมการทำงานด้านเช่าซื้อได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพทั้งในด้าน การบริหารสินทรัพย์ (เช่าซื้อ จำนำ/จำนอง) ลูกหนี้ การเก็บเงิน การติดตามหนี้ การยึดและไถ่ถอน และบันทึกการนัดชำระหรือเลื่อนการนัดชำระ พร้อมแสดงตารางการคำนวณดอกเบี้ย ที่กำหนดได้ทั้งระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย ผ่อนงวด ผ่อนดาวน์ การค้นหา ข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและแม่นยำ มีระบบ PASSWORD เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่โปรแกรมหรือเรียกดูแก้ไขโปรแกรมได้ โดยแต่ละคนสามารถกำหนดการใช้งานได้ตามขอบเขตงานที่ทำ ใช้งานได้ทั้งแบบผู้ใช้คนเดียว (Single User) และระบบ LAN

 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อ 5 แบบสัญญา - ผู้ติดต่อธุรกิจ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน นายหน้า บัญชรดำ

 • ทรัพย์สินการค้า รถใหม่ รถเก่า ที่ดิน เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เฟอร์นิเจอร์- บันทึกนัดชำระ เลื่อนนัด

 • บันทึกการเลื่อนนัดชำระ - เอกสารการเงิน รับค่างวด รับเงินมัดจำ จ่ายค่านายหน้า รับค่าทะเบียน ค่าจดหมาย

 • ยึดและไถ่ถอน - โอนสิทธิสัญญา เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา
 • ควบคุมทะเบียนรถ  โอนทะเบียน ย้าย ส่งคืนลูกค้า เก็บภาษี พรบ.ประจำปี

 

 • การติดตาม เพิ่มค่าใช้จ่าย ค่าติดตาม ค่าภาษี พรบ.
 • สามารถทำสัญญาสินเชื่อได้ทุกรูปแบบ ทุกประเภท เงินกู้ จัดไฟแนนซ์ จำนอง จำนำ เช่าซื้อสินค้า พร้อมรับเงินดาวน์ รองรับการผ่อนดาวน์ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับลูกค้า
 • รายงานการค้า - ลูกหนี้คงค้าง -การทำสัญญาประจำวัน ต้นทุนสัญญา การรับชำระค่างวดประจำวัน รายงานประจำปี เปรียบเทียบยอดลูกหนี้คงค้าง AGING
 • ตั้งค่าการพิมพืใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ประจำวัน ออกใบเสร็จ ใบรับเงินชั่วคราวได้ทันที
 • พิมพ์สัญญา สัญญาค้ำประกัน สัญญาเงินกู้ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า เช่าซื้อ และเอกสารรับรองอื่นๆจากระบบ สำเร็จรูป
 • ระบบมีความยืดหยุ่นในการ สร้างสัญญาแต่ละสัญญา รับชำระเงิน ไม่เต็มงวด พอดีงวด หรือเกินงวด ได้ทุกประเภท

 

 • สามารถคำนวณยอดปิดบัญชีและส่วนลด ตาม สคบ. เมื่อลูกค้าต้องการตัดสด หรือปิดบัญชี ได้ทันที 
 • ตั้งค่าการทำงานเบื้องต้น ตั้งค่าเลขที่เอกสาร รหัสลูกค้า เลขที่สัญญาได้ทุกรูปแบบ ทุกประเภทการทำสัญญา
 • ระบบสามารถติดตั้ง อบรม และเป็นที่ปรึกษาการทำสินเชื่อได้ทุกประเภท

 • เครื่องมืออื่นๆ - Import & Export Data Repair Update Online

ภาพตัวอย่าง หนังสือสัญญาเช่าซื้อ 5 แบบสัญญา

 • 1. หนังสือสัญญา ขายเงินสด
 • 2. หนังสือสัญญา นัดชำระหลายครั้ง
 • 3. หนังสือสัญญา งวดเดือน
 • 4. หนังสือสัญญา โอดีคิดดอกเบี้ยเมื่อชำระ
 • 5. หนังสือสัญญา โอดีคิดดอกเบี้ยทบต้น 1. บันทึกหนี้สินอื่นๆ และค่าติดตาม 2. บันทึกค่าใช้จ่าย ที่ไม่สามารถเก็บจากลูกค้าได้

  ผู้ติดต่อธุรกิจ

 • 1. ผู้ทำสัญญา
 • 2. ผู้ค้ำประกัน
 • 3. นายหน้า
 • 4. ผู้จำหน่าย
 • 5. บัญชีดำ

  ทรัพย์สินการค้า

 • 1. รถใหม่
 • 2. รถเก่า
 • 3. จำนองที่ดิน
 • 4. โทรศัพท์มือถือ
 • 5. เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์

  บันทึกนัดชำระ เลื่อนนัด

 • 1. บันทึกการเลื่อนนัดชำระ
 • 2. พิมพ์จดหมายเตือน
 • 3. พิมพ์จดหมายทวงหนี้

  เอกสารการเงิน

 • 1. รับชำระเงินค่างวด เบี้ยปรับ พร้อมค่าใช้จ่าย ค่าติดตามอื่นๆ
 • 2. รับเงินมัดจำ
 • 3. จ่ายค่านายหน้า

  ยึดและไถ่ถอน

 • 1. การยึดสินค้า ตามสัญญา
 • 2. การไถ่ถอนสินค้า จากการยึด

  ทะเบียนรถ

 • 1. ประวัติทะเบียนรถ
 • 2. การรับทะเบียนรถ เข้าบริษัท
 • 3. การส่งทะเบียนออกจากบริษัท

  รายงานการค้า

 • 1. รายงานสถานะการทำสัญญาเช่าซื้อ
 • 2. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำวัน
 • 3. รายงานกำไรขาดทุนตามสัญญา
 • 4. รายงานทรัพย์สินบริษัท
 • 5. รายงานลูกหนี้คงค้าง
 • 6. รายงานผู้ค้ำประกัน
 • 7. รายงานประวัตินายหน้า

  ตั้งค่าการทำงานเบื้องต้น

 • 1. รายละเอียดบริษัท และพนักงาน
 • 2. ข้อมูลเอกสารของระบบเบื้องต้น
 • 3. การอนุมัติสิทธิการใช้งานโปรแกรม

  เครื่องมืออื่นๆ

 • 1. การ Backup และ Restore
 • 2. การส่ง และรับข้อมูลผ่านโปรแกรมอื่นๆ
 • 3. ดูแล และรักษาฐานข้อมูลระบบ
 • 4. พนักงานสามารถเปลี่ยนรหัสได้เอง


 • เชื่อมลัด..
  โปรแกรม FRANCO.EXE - หน้าจอระบบจัดการทะเบียนรถ
  โปรแกรม FRANCO.EXE - หน้าจอตั้งค่าเบื้องต้นและเครื่องมืออื่นๆ
  โปรแกรม FRANCO.EXE - หน้าจอรายงานการค้าการบัญชี
  หจก.อีซูซุน่าน (1989)
  ที่อยู่ บริษัท ฮ่องกง สินเจริญ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด

  ข่าวล่าสุด
  หจก.อีซูซุน่าน (1989)
  FRANCO Client setup และเอกสารการติดตั้ง
  Yahoo News Update!!!!
  FRANCO Demo and update
  ที่อยู่ สหกรผักไห่

   
  Go to top of page  Home | FAQ | ที่ปรึกษาของเรา | ติดต่อ หรือฝากคำถามผู้จัดทำ | Software Demo | ท่องเที่ยว | ลูกค้าสัมพันธ์ |